فرش 12 متری 1000 شانه که قابلیت پرواز دارد

فرش 12 متری 1000 شانه در ابتدا با هدف محافظت در برابر سرما ساخته شد اما با گذشت زمان به خصوص از قرن بیستم به وجود آمد. شانزدهم، در یک هنر اصیل با درجه بسیار بالایی از تخصص و پیچیدگی.

امروزه یکی از بالاترین نمایانگر هنر و فرهنگ مشرق زمین به ویژه فارسی است.

قدیمی ترین فرشی که تا به امروز باقی مانده است «فرش پازیریک» است که در سال 1949 در دره پازیریک سیبری توسط باستان شناس روسی رودنکو کشف شد و قدمت آن به قرن پنجم قبل از میلاد می رسد.

بنابراین تقریباً 2500 سال قدمت دارد، اگرچه درجه بالای کمال فنی آن نشان دهنده نیاز به حداقل ده قرن تکامل در قالی بافی برای رسیدن به آن نقطه است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که قالی بافی حداقل 3500 سال پیش آغاز شده است.

به استثنای فرش پازیریک، چند قطعه دیگر از دوران و دوران باستان باقی مانده است، ما فقط اسناد مکتوب داریم که به آنها اشاره کرده است.

فرش 12 متری 1000 شانهآنها شروع به واردات به اروپا در سیزدهم همانطور که در برخی از نقاشی های آن زمان منعکس شده است.

صنعت فرش به این ترتیب در دوره صفویه در ایران متولد شد و از همان لحظه است که صادرات آن به مناطق مجاور ایران و دورتر و دورتر تا رسیدن به اروپا آغاز می شود.

اولین کارگاه ها را می توان در شهرهایی مانند اصفهان، کاشان و کرمان یافت که همیشه به سفارش فرش هم برای اعیان و هم برای شهروندان خاص تولید می کردند.

این رونق صنعت فرش تا حد زیادی ناشی از علاقه پادشاهان صفوی به این هنر است. پس از این سلسله، قاجار (1797) آمد که به تشویق و حمایت از این صنعت پر رونق ادامه داد.

مربوط به نیمه دوم هجری قمری است. نوزدهم زمانی که صادرات فرش ایرانی به طور گسترده به اروپا به خصوص به بریتانیای کبیر آغاز شد، حتی دو شرکت انگلیسی در ایران (زیگلر و هوتز) و همچنین فرانسه و ایالات متحده تولید کردند.