به قتل رسیدن یک پلیس با خوردن از فلفل!

در فروشگاه ها و سایت های مختلف قیمت فلفل شمشیری جنگلی متفاوته شما عزیزان باید از جاهای مورد اعتماد خرید خود را انجام دهید.

عوامل بسیار زیادی بر روی قیمت فلفل دلمه ای سبز تاثیر گذار می باشد. به دلیل این که فلفل دلمه ای سبز به نسبت فلفل قرمز تولید بیشتری دارد.

عوامل زیادی وجود دارد که در قیمت فلفل قرمز تاثیر می گذارد برخی از این عوامل را می توان به میزان کشت که هرچه سالانه میزان بیشتری برداشت شود قیمت کمتری خواهد داشت.

کشاورزان زیادی مشغول به کشت و  فروش فلفل دلمه ای سبز می باشند. لازم به ذکر می باشد که این محصول درجه بندی های متفاوتی دارد.